Bedrijfsprofiel

 

De in Oirschot gelegen boomkwekerij vindt zijn oorsprong in de akkerbouw. Het akkerbouwbedrijf onder leiding van Frans en Yvonne Rijnen verbouwde op een areaal van 25 hectare voornamelijk maïs en gras. In 2005 is zoon Bart Rijnen op kleine schaal begonnen met het kweken van spillen en laanbomen op een stuk land van zijn ouders. Het areaal bomen is de laatste jaren langzaam toegenomen en is nog steeds groeiende.

Het bedrijf van BoomkwekeRijnen

Sinds januari 2011 is het bedrijf actief onder de nieuwe naam ‘BoomkwekeRijnen’. De boomkwekerij richt zich op het kweken van een breed sortiment spillen, laan- en parkbomen, naaldbomen en struiken. Ook het sortiment groeit jaarlijks en zal de komende jaren aanzienlijk uitgebreid worden.

 

Nieuws
   » De vakbeurs Groot Groen in
       Zundert gaat dit jaar niet door.

Boomkwekerij


Breed sortiment
   » Spillen
   » laanbomen
   » parkbomen
   » naaldbomen
   » struiken


Vragen ?

   » T. 06 2017 3813
   » E. Bart@BoomkwekeRijnen.nl

 
 
Geeneindseweg 4 - 5688 JT - Oirschot - T. 06 2017 3813 - E. Bart@BoomkwekeRijnen.nl